- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Palūkanos už mokestinę paskolą

Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.
Metai
Ketvirtis
Delspinigių dydis
Įsakymo data
Numeris
2009
I
0,01
2008-12-08
Nr. 1K-420
II
0,02
2009-03-09
Nr. 1K-059
III
0,02
2009-06-05
Nr. 1K-181
IV
0,02
2009-09-22
Nr. 1K-310
Mokesčių mokėtojui, laiku nesumokėjusiam įmokų pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjusiam palūkanų pagal mokestinės paskolos [1] sutartį – palūkanų delspinigiai. Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos). Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui.

Šaltinis: VMI 2009-09-28