Palūkanos už mokestinę paskolą 2008 m. pirmajam pusmečiui


LR finansų ministras, vadovaudamasis LR mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 5 dalimi ir Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių 33 ir 35 punktais, 2007 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-360 nustatė nuo 2008 m. sausio 1 d. 2008 m. pirmajam ketvirčiui 0,01 proc. palūkanų dydį už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

2007-12-14 Šaltinis: „Valstybės žinios“