Dėl palūkanų už mokestinę paskolą nustatymo 2011 m. I ketvirčiui

LR finansų ministro 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-369 nustatytas 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

Šaltinis: Finansų ministerija 2010-12-16