Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2010 m. ketvirtajam ketvirčiui

Finansų ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1K-276 nuo 2010 m. spalio 1 d. 2010 metų ketvirtajam ketvirčiui nustatytas 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

Šaltinis: LR FM 2010-09-10