Palūkanos už mokestines paskolas nepakito

Palūkanos už mokestines paskolas nepakito

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2008 m. trečiajam ketvirčiui“ nustatytas 2008 m. trečiajam ketvirčiui taikytinas palūkanų už mokestinę paskolą dydis. Nuo 2008 m. liepos 1 d. šis dydis bus 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

Šaltinis: Valstybės žinios
2008-06-20