- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Švietimo ir mokslo ministerija pašalino audito metu nustatytus pažeidimus

Per 2009 m. I pusmetį asmens sveikatos priežiūros įstaigos išdavė 350 tūkstančių pirminių nedarbingumo pažymėjimų, pagal kuriuos ligos pašalpų išmokėta per 408 mln. Lt. Per 2009 m. I pusmetį darbingumui patikrinti buvo iškviesti 16 124 laikinai nedarbingais pripažinti asmenys. Daugiau kaip pusė buvo pripažinti darbingais. Per 2009 m. I pusmetį asmenims, kurių laikinasis nedarbingumas tęsėsi po atleidimo iš darbo, „Sodra“ neišmokėjo ligos pašalpų už 89 279 Lt. Per 2009 m. I pusmetį nustatyti 28 atvejai, kai asmuo nedarbingumo laikotarpiu kirto valstybės sieną. Šiems asmenims neišmokėta ligos pašalpų už 28 401 Lt, išieškota – 1061 Lt. Kasmet vis daugiau nustatoma asmenų, pažeidusių elgesio taisykles laikinojo nedarbingumo metu laikant egzaminus. Pagal Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Mykolo Romerio universiteto pateiktus duomenis, 421 asmuo nedarbingumo laikotarpiu laikė įskaitas ar egzaminus. 252 asmenys pripažinti pažeidę elgesio taisykles, o 225 asmenims neišmokėta ligos pašalpų daugiau kaip už 51 tūkst. Lt. Šiemet „Sodra“ patikrino beveik 29 tūkstančių asmenų medicininius dokumentus. Per 2009 m. I pusmetį buvo bandoma neteisėtai ligos pašalpų gauti už daugiau kaip 400 tūkst., padaryta žala nepagrįstai gavus ligos pašalpą siekia 90 tūkst. Lt.

Šaltinis: „Sodra“ 2009-10-01