Laikinojo nedarbingumo metu būtina laikytis elgesio taisyklių

Asmenys, pripažinti laikinai nedarbingais ir turintys nedarbingumo pažymėjimus, privalo laikytis elgesio taisyklių nedarbingumo metu.

Elgesio taisyklės nedarbingumo metu nustatytos tam, kad būtų užtikrintas optimalus gydymo rezultatas, todėl jų pažeidimu yra laikomi visi tie ligonio veiksmai, kurie apsunkina jo darbingumo atgavimą. Kiekvienai ligai ar traumai gydyti yra labai svarbu ne tik vartoti vaistus, atlikinėti paskirtas gydymo procedūras, bet ir laikytis gydymo režimo. Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta, kad elgesio pažeidimais laikomi tie atvejai, kai asmuo, pripažintas laikinai nedarbingu, gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo, nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo režimo, neatlieka paskirtų gydymo ar diagnostikos procedūrų, atvyksta pas gydytoją neblaivus, dirba, mokosi, keliauja ar elgiasi taip, kad jo veiksmai gali užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę. Jeigu asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, yra pripažinti laikinai nedarbingais, bet dirba sutartyje numatytus darbus: rašo straipsnius, piešia, lipdo, koncertuoja, dalyvauja renginiuose ir kt., tai taip pat laikoma elgesio taisyklių pažeidimu nedarbingumo metu.Elgesio taisyklių pažeidimus nustato ne tik asmenis gydantys gydytojai, bet ir „Sodros“ vyr. specialistai (nedarbingumo kontrolei). Nustačius, kad asmuo laikinojo nedarbingumo metu pažeidinėjo elgesio taisykles, ligos pašalpa „Sodros“ direktoriaus (pavaduotojo) arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Prieš priimdama sprendimą dėl ligos pašalpos skyrimo (neskyrimo), „Sodra“ atlieka asmens medicininių dokumentų patikrinimą, su gydytojais ir asmenims aiškinasi pažeidimų priežastis ir jų įtaką asmens laikinojo nedarbingumo trukmei. Tik išsiaiškinus visas aplinkybes yra priimami sprendimai skirti ar neskirti ligos pašalpą. Elgesio taisyklės nedarbingumo metu taikomos visiems asmenims, apdraustiesiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu, taip pat ir asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis, kurie nuo 2009 m. sausio 1 d. privalomai draudžiami ligos ir motinystės socialinio draudimu. Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatus, kai asmuo, gaunantis pajamas pagal autorines sutartis, nori gauti ligos pašalpą, jis turi „Sodrai“ pateikti prašymą, jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą ir autorinės sutarties nuorašą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Šaltinis: „Sodra“
2009-05-19