Seimas keičia laikinojo nedarbingumo apmokėjimo tvarką

Seimas keičia laikinojo nedarbingumo apmokėjimo tvarką


Seimui pritarus Irenos Degutienės ir Vidos Marijos Čigriejienės pataisoms, ligos pašalpą iš VSDF lėšų nuo trečiosios iki septintosios (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos siūloma mokėti 40 proc., o nuo aštuntosios laikinojo nedarbingumo dienos – 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Atmestas Vyriausybės siūlymas apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems, ligos pašalpą 3 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas nemokėti. Pagal galiojantį įstatymą ligos pašalpa dvi pirmąsias nedarbingumo dienas yra mokama iš darbdavio lėšų, o nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos – iš VSDF.


Šaltinis: Seimas
2009-04-24