- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Devynių mėnesių valstybės biudžeto pajamos

Finansų ministerijos operatyviais duomenimis, per 2009 m. 9 mėn. į valstybės biudžetą surinkta 11 mlrd. 274,8 mln. litų, planuota – 11 mlrd. 177,6 mln. litų. Per šių metų 9 mėn. į valstybės biudžetą įplaukė 97,1 mln. litų, arba 0,9 proc. daugiau nei planuota. Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 9 mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 15 mlrd. 834,7 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 4 mlrd. 559,9 mln. litų). Per 9 mėn. daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio, t. y. 5 mlrd. 283,5 mln. litų, planas įvykdytas 105,3 proc. Pelno mokesčio per 9 mėn. surinkta 1 mlrd. 200,9 mln. litų, ir tai sudaro 88,6 proc. planuotų pajamų. Akcizų (už visas akcizines prekes) įplaukos per šį laikotarpį – 2 mlrd. 523,5 mln. litų, tai yra planas įvykdytas 103,1 proc. Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 2 mlrd. 817,6 mln. litų, planas įvykdytas 93,7 proc. Per rugsėjo mėnesį į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 682,9 mln. litų, prognozuota – 1 mlrd. 630,7 mln. litų. Surinkta 52,2 mln. litų daugiau.

Šaltinis: Finansų ministerija 2009-10-12