Liepos mėnesio valstybės biudžeto pajamos

Finansų ministerijos duomenimis, per 2010 m. liepos mėn. į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 97,3 mln. litų, prognozuota – 1 mlrd. 28,8 mln. litų. Kartu su ES ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per liepos mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 1 mlrd. 510,9 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 413,6 mln. litų). Liepos mėnesį daugiausia pajamų surinkta iš PVM – 678,5 mln. litų, buvo planuota surinkti 562,5 mln. litų.191,1 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes), planuota – 228 mln. litų. Valstybės biudžeto pajamos iš GPM sudarė 78,4 mln. litų, buvo planuota – 77,5 mln. litų. Iš GPM gauta 296,9 mln. litų, buvo planuota – 292 mln. litų. Per 2010 m. 7 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta 8 mlrd. 295,5 mln. litų, planuota – 7 mlrd. 675,5 mln. litų. Kartu su ES ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per sausio-liepos mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 11 mlrd. 534,8 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 3 mlrd. 239,3 mln. litų). Per 7 mėnesius daugiausia pajamų surinkta iš PVM – 4 mlrd. 472,1 mln. litų, buvo planuota surinkti 3 mlrd. 630,2 mln. litų. 1 mlrd. 604,9 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes), planuota – 1 mlrd.778,4 mln. litų. Pelno mokesčio surinkta 329 mln. litų, buvo planuota – 312,2 mln. litų. Pajamos iš GPM sudarė 1 mlrd. 915 mln. litų, planuota – 1 mlrd. 822,6 mln. litų. Patvirtintame 2010 m. valstybės biudžeto plane (be 7 mlrd. 892 mln. litų ES ir kitos paramos lėšų), numatyta gauti 13 mlrd. 378 mln. pajamų, o išlaidos sudarys 18 mlrd. 308 mln. litų.

Šaltinis: Finansų ministerija 2010-08-16