Finansų ministerija: balandžio mėnesio valstybės biudžeto pajamos

Finansų ministerijos duomenimis, per 2010 m. balandžio mėn. į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 408,3 mln. litų, planuota – 1 mlrd. 327,5 mln. litų. Balandžio mėnesį daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio – 579,1 mln. litų, buvo planuota surinkti 451,5 mln. litų. Per ta patį laikotarpį 234,3 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes), planuota – 274,4 mln. litų. Pelno mokesčio per balandžio mėn. gauta 18 mln. litų, buvo planuota – 23,4 mln. litų. Valstybės biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 76,6 mln. litų, planuota gauti – 79,3 mln. litų. Į nacionalinį biudžetą iš gyventojų pajamų mokesčio gauta 290 mln. litų, buvo planuota – 299 mln. litų. Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per balandžio mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 1 mlrd. 980,9 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 572,6 mln. litų).

2010-05-20