Kovo mėnesio valstybės biudžeto pajamos

Finansų ministerijos duomenimis, per 2010 m. kovo mėn. į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 153,5 mln. litų, planuota – 1 mlrd. 77,9 mln. litų, t. y. įplaukė 75,6 mln. litų daugiau nei planuota. Kovo mėnesį daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio – 513,4 mln. litų, buvo planuota surinkti 411 mln. litų. Per tą patį laikotarpį 139 mln. litų pajamų gauta iš pelno mokesčio, planuota – 130,2 mln. litų. Per kovo mėnesį 267,4 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes), planuota – 307,3 mln. litų. Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 302,4 mln. litų, planuota gauti 201,8 mln. litų (iš jų 79,8 mln. gauta į valstybės biudžetą, planuota – 53,5 mln. litų). Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis kovo mėnesį į valstybės biudžetą buvo surinkta 1 mlrd. 443,8 mln. litų pajamų. Patvirtintame 2010 metų valstybės biudžeto plane numatyta gauti 21 mlrd. 270 mln. litų pajamų, iš jų 7 mlrd. 892 mln. litų – ES ir kitos paramos lėšos.

Šaltinis: Finansų ministerija 2010-04-14