- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Vilniaus miesto savivaldybės administracija neužtikrino lygiateisiškumo ir skaidrumo principų

Viešųjų pirkimų tarnyba, išnagrinėjusi Vilniaus miesto savivaldybės vykdytų viešųjų pirkimų dėl finansų valdymo ir apskaitos sistemos diegimo bei konsultacinių paslaugų pirkimų pateiktus dokumentus, nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, netinkamai pasirinkdama pirkimo būdus. Nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama „Finansų valdymo ir apskaitos sistemos diegimo paslaugų“ bei ,,Finansų valdymo ir apskaitos sistemos diegimo konsultacinių paslaugų“ pirkimus, netinkamai pasirinko pirkimo būdus. Viešųjų pirkimų tarnybai nesugebėjo pagrįsti, dėl kokių priežasčių paslaugas galėjo teikti tik konkretūs tiekėjai, ir kodėl minėtas paslaugas pirko skubiai, neskelbiamų derybų būdu. „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikti paaiškinimai dėl dviejų minėtų viešųjų pirkimų vykdymo neskelbiamų derybų būdu yra nepagrįsti ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Vykdydami minėtus pirkimus, jie neužtikrino Įstatyme įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymosi“, – pažymėjo Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Žydrūnas Plytnikas. Buvo įmanoma pirkimus atlikti atviro ar riboto konkurso būdu, o perkančioji organizacija specialiai vilkino pirkimų procedūras, kad galėtų vykdyti neskelbiamas derybas. Už minėtų viešųjų pirkimų pažeidimus Viešųjų pirkimų tarnyba skirs nuobaudas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nariams.

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-06-04