Viešieji pirkimai taps skaidresni


Vyriausybė nutarė įpareigoti valstybės valdymo institucijas viešai skelbti informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti informacijos apie viešuosius pirkimus skelbimo reikalavimai (išankstiniai skelbimai apie numatomus pirkimus, skelbimai apie pirkimus, pirkimo sutarties sudarymą ir kt.), pirkimo procedūrų ataskaitos ir ataskaitos apie įvykusius pirkimus yra nepakankami viešam stebėjimui ir analizei. Vyriausybės įstaigos, institucijos, ministerijos, įstaigos ir kitos valstybės institucijos jau dabar, iki bus atitinkamai papildytas Viešųjų pirkimų įstatymas, turės skelbti papildomą informaciją apie jų atliekamų viešųjų pirkimų procedūras Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei savo interneto svetainėse. Valstybės valdymo institucijos viešai privalės skelbti suvestinę informaciją apie einamaisiais metais planuojamus atlikti viešuosius pirkimus, pirkimo dokumentus bei visą informaciją, atspindinčią viešojo pirkimo procedūrų eigą, pirkimo sutarties sudarymą ir jos įvykdymo galutinius rezultatus, išskyrus konfidencialią ir komercinę paslaptį sudarančią informaciją. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema bus pertvarkyta ne vėliau kaip per 3 mėnesius. Iki šios sistemos pertvarkymo informacija bus skelbiama tik perkančiųjų organizacijų interneto svetainėse. Informaciją apie 2008 metais atliktus viešuosius pirkimus valstybės valdymo institucijos savo interneto svetainėse turės paskelbti per 15 darbo dienų.

Šaltinis: Vyriausybė
2009-04-02