Vilniaus miesto savivaldybė viršijo savo įgaliojimus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), 2013 m. spalio 7 d. nutartimi išnagrinėjęs norminę administracinę bylą, nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nustačiusi gyvenamosios vietos deklaravimo gyvenamojoje patalpoje adresu Gedimino pr. 24-40, Vilniuje, tvarką, viršijo savo kompetenciją. Buvo nustatyta, kad asmenys, kurie dėl objektyvių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos konkrečiame name arba bute, arba asmenys, kurie dėl objektyvių priežasčių negali būti įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės, gali deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybei priklausančioje patalpoje Gedimino pr. 24-40, Vilniuje. LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad, atlikdamos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkciją, savivaldybės privalo vadovautis Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, sprendimu patvirtindama Aprašą, nustatė gyvenamosios vietos deklaravimo tvarką, kurios nenumato įstatymas, t. y. viršijo kompetenciją, taip pat pažeidė vieną iš pagrindinių vietos savivaldos principų – teisėtumo principą. Teisėjų kolegija nusprendė, kad ginčytas aktas laikytinas panaikintu ir negali būti taikomas nuo LVAT nutarties oficialaus paskelbimo dienos. 

Šaltinis: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas