Teismas įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybę grąžinti netinkamai panaudotas lėšas

Vilniaus apygardos administracinis teismas paliko galioti valstybės kontrolieriaus 2010 m. priimtą sprendimą, kuriuo Šiaulių miesto savivaldybė buvo įpareigota grąžinti į valstybės biudžetą ne pagal paskirtį panaudotus daugiau nei 2,3 mln. Lt mokinio krepšelio lėšų. Teismas konstatavo, kad Valstybės kontrolės priimtas sprendimas buvo teisėtas ir pagrįstas. Finansinio audito 2010 m. metu nustatyta, kad Šiaulių miesto mokyklose ir gimnazijose daugiau nei 2,3 mln. Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokytojų darbo užmokesčiui ir ugdymui reikalingoms priemonėms įsigyti, panaudota ne pagal tikslinę paskirtį. Šiaulių miesto savivaldybė pažeidžiant teisės aktų reikalavimus panaudotas mokinio krepšelio lėšas iki 2013 m. rugsėjo pabaigos privalės dalimis grąžinti į valstybės biudžetą. Valstybės kontrolė netinkamai 2010 m. panaudotas mokinio krepšelio lėšas buvo įpareigojusi grąžinti ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono savivaldybes. Pastarajai apskundus valstybės kontrolieriaus sprendimą, pirmosios instancijos teismas savivaldybės skundą pripažino nepagrįstu.

Šaltinis: Valstybės kontrolė 2011-04-26