Vilniaus miesto savivaldybė turės grąžinti lėšas į valstybės biudžetą

„Vilniaus miesto savivaldybėje valstybiniai auditoriai antrus metus iš eilės nustato daug pažeidimų“, – situaciją po Vilniaus miesto savivaldybėje atlikto finansinio audito už 2009 m. įvertino valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Svivaldybė turės grąžinti į valstybės biudžetą beveik 2,3 mln. Lt. Pažeidimus padarę asmenys turės būti patraukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn, iš jų turės būti išieškota padaryta žala. Auditoriai nustatė reikšmingų pažeidimų rekonstruojant Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės pastato korpusą. Dėl galimo turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Įvertinę, kaip savivaldybė panaudojo 2009 m. Nacionalinio stadiono statybai skirtus 8,7 mln. Lt, auditoriai nustatė, kad UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, mažėjant statybos darbų kainoms, nesiėmė jų perskaičiuoti, nors sutartyje tai buvo numatyta. Praėjusiais metais nustačius reikšmingus teisės aktų pažeidimus vykdant Nacionalinio stadiono statybos darbus, savivaldybei buvo rekomenduota sukurti tinkamą viešųjų pirkimų vidaus kontrolės sistemą, tačiau savivaldybė nesiėmė priemonių ir rekomendacijos neįgyvendino. Vilniaus savivaldybei 810 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų buvo skirta Vilniaus tarptautinio konkurencingumo didinimo projektui įgyvendinti. Neparengusi šio projekto, savivaldybė, nesilaikydama Biudžeto sandaros įstatymo nuostatų, šias lėšas pervedė VšĮ J. Meko vizualiųjų menų centrui, kuris beveik 600 tūkst. Lt šių lėšų panaudojo S. R. Guggenheimo fondo parengtai galimybių studijai apmokėti. Auditoriai konstatavo, kad sutarties sąlygos neaiškios, nes nenurodyta, kokį techninį projektą vykdant bus apmokamos išlaidos, kokioms konsultacinėms paslaugoms ir organizaciniams darbams apmokėti skirtos lėšos. Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad beveik 2,3 mln. Lt iš valstybės biudžeto skirtų mokinio krepšelio lėšų panaudota ne pagal paskirtį, o savivaldybės duomenų bazėje pateikti nepatikimi duomenys apie moksleivių skaičių. Auditoriai negalėjo nustatyti, ar savivaldybėje beveik 400 tūkst. Lt panaudota pagal paskirtį – skirtumui tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas finansuoti. Taip pat konstatuota, kad nuo 2006 m. kurta savivaldybės finansų valdymo ir apskaitos sistema priimta naudoti ne pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką, taip ir neištaisius dalies klaidų, todėl sistema tinkamai neveikia. Nebaigtą kurti programą priėmė šios teisės neturėjęs savivaldybės tarnautojas, ją priimant nedalyvavo nepriklausomas ekspertas, turėjęs įvertinti, ar ji tinkama naudoti. Sistemos klaidoms taisyti gali prireikti papildomų išlaidų.

Šaltinis: Valstybės kontrolė 2010-07-23