- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Sumažinti atlyginimai bus atkuriami ir švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros darbuotojams

Finansų ministerija pateikė Vyriausybei įstatymo projektą, reglamentuojantį, kaip bus atkurta nuo 2009 m. sumažinta valstybės tarnautojų ir teisėjų bei kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų dalis. Šiuo įstatymo projektu įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas dėl neteisėtai ir neproporcingai sumažintų atlyginimų atkūrimo. Nuo spalio 1 d. bus atstatyti valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginių atlyginimų koeficientų, priedų už kvalifikacines klases bei statutinių valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines kategorijas dydžiai. Tačiau šiuo metu galiojantis nuo 490 iki 450 Lt sumažintas pareiginės algos bazinis dydis išliks nepakitęs, todėl atlyginimai dar nepasieks iki krizės buvusio lygio „Konstitucinio Teismo nutarimą privalome besąlygiškai vykdyti, nors šiuo metu tai padaryti labai sudėtinga – šių metų biudžetas patvirtintas ir papildomų lėšų tam tikslui nėra numatyta“, – sako finansų ministras Rimantas Šadžius. Reikalinga apie 34 mln. Lt suma bus skirta iš sutaupytų asignavimų, nenaudojant skolintų lėšų. Valstybės institucijoms ir įstaigoms siūloma, o savivaldybėms rekomenduojama pačioms sutaupyti reikiamą sumą – nemokėti vienkartinių piniginių išmokų, atsisakyti kitų nebūtinų išlaidų. Rimantas Šadžius pabrėžia būtinybę pasirūpinti ne tik Konstitucinio Teismo nutarime įvardytais teisėjais ir valstybės tarnautojais, bet ir visais tais, kurie dirba viešajame sektoriuje ir iš biudžeto gauna neproporcingai sumažintus atlyginimus. Vyriausybė ketina nuo 2014 m. atkurti 2009 m. sumažintus pareiginių atlyginimų koeficientus bei kitus įstatymuose numatytus priedus ir švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos darbuotojams. Finansų ministerijos duomenimis, lėšų poreikis atlyginimams atkurti siekia apie 215 mln. Lt. Ši suma turėtų būti numatyta 2014 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Konstitucinis Teismas taip pat nurodė, kad Vyriausybė privalo parengti dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų  piniginių praradimų kompensavimo tvarką. Pasak ministro R. Šadžiaus, nors šalies ekonomika auga, tačiau dar nepasiekė prieš krizę buvusio lygio, todėl Vyriausybė privalo atsakingai pasverti šalies finansines galimybes. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad, kompensuojant patirtus praradimus, valstybė turi atsižvelgti į ekonominę ir finansinę šalies padėtį, taip pat įvertinti galimybę sukaupti būtinas tokiam kompensavimui lėšas. Vyriausybei siūloma iki 2014 m. gegužės 1 d.  parengti įstatymo projektą, kuriame bus numatytos priemonės, leisiančios visiškai įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą. Įstatyme bus numatytas 2009-2013 metais negautos atlyginimo dalies kompensavimo mechanizmas.

Šaltinis: Finansų ministerija