- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Seimas pritarė Pelno mokesčio įstatymo pataisoms

Seimas pritarė Pelno mokesčio įstatymo pataisoms,  kuriomis siekiama mažinti lengvatų skaičių, užtikrinti biudžeto pajamų iš pelno mokesčio srautų  balansavimą. Siūloma patikslinti 12 straipsnio (Neapmokestinamosios pajamos) 16 punktą, nustatant, kad pelno mokesčiu būtų neapmokestinamos Lietuvos vieneto ir užsienio vieneto per nuolatines buveines draudimo įmonių gyvybės draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus  ir  kitą paskirstytąjį  pelną; pagal LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir uždaro tipo investicinių bendrovių ir pagal LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių bendrovių investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną.  Siūloma nustatyti, kad perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mažų įmonių mokestinius nuostolius, suma negalėtų būti didesnė kaip 70 proc. mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

 

Šaltinis: Seimas