Pritarė Pelno mokesčio įstatymo pataisoms

Seimas pritarė Pelno mokesčio įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama mažinti lengvatų skaičių. Siūloma nustatyti, kad apmokestinamosioms pajamoms būtų priskiriamos draudimo įmonių ne gyvybės draudimo investicinės  pajamos ir kad perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mažų įmonių mokestinius nuostolius, suma negalėtų būti didesnė kaip 50 proc. mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius. Svarstymo data – lapkričio 21 d.

 

Šaltinis: Seimas