Seimas pritarė po svarstymo įstatymų pataisoms dėl pelno mokesčio tarifo mažinimo

Seimas pritarė Pelno mokesčio įstatymo 4, 5, 12, 13, 17, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 38(2), 40(1), 41, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo X(1) skyriumi įstatymo projektui Nr.XIP-1222(2) ir Pelno mokesčio įstatymo 5 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIP-1223(2) po svarstymo (už – 58, prieš –17, susilaikė 16). Seimas pritarė po svarstymo pataisoms, kuriomis numatoma pelno mokestį ir dividentus apmokestinti mažesniu – 15 procentų tarifu (vietoj dabar nustatyto 20 proc.). Taip pat siūloma nuo 13 proc. iki 7,5 proc. sumažinti pelno mokestį mažoms įmonėms, kuriose dirba iki 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų. Naujame įstatymo projekto skyriuje „Mokestinių nuostolių perdavimas“ numatoma tvarka pagal kurią bendrovėms, priklausančioms įmonių grupei, būtų leista mokestinius nuostolius perduoti kitoms įmonėms, kurios galėtų susimažinti savo apmokestinamąjį pelną tokiu dydžiu, kokie bus nuostoliai. Ketinama leisti iš įmonių pajamų atskaityti jų išlaidas darbuotojų ir jų šeimų narių naudai, nesančiai gyventojų pajamų mokesčio objektu.

Šaltinis: LR Seimas 2009-11-25