Seimas pritarė po svarstymo įstatymų pataisoms, numatančioms sumažinti VSDF biudžeto deficitą

Pritarta po svarstymo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. Priėmus šį įstatymo projektą, mirus pensijos gavėjui, pensija jį palaidojusiems asmenims bus išmokama už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar paskirtos pensijos dydžio už vieną mėnesį. Dabar mirus pensijos gavėjui, pensija jį palaidojusiems asmenims išmokama už du mėnesius ir už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Patvirtinus naują valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir (ar) naujas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, našlaičių pensijos bus atitinkamai apskaičiuojamos pagal naujus dydžius. Šiuo metu Pensijų įstatyme numatytas tik pensijų perskaičiavimas pagal einamųjų metų draudžiamąsias pajamas ir bazinės pensijos dydį, kai šie dydžiai yra didinami. Atsižvelgus į tai, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. autorines pajamas bei iš atlikėjo ar sporto veiklos pajamas gaunantys asmenys, kurie neturi darbdavio, socialinio draudimo įmokas mokės nuo pusės pajamų, jiems patobulintame projekte pereinamasis laikotarpis nenumatytas. Pritarta po svarstymo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. Projektu siūloma nustatyti, kad Pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas įsigalios 2012 m. sausio 1 d. 2 m. nukėlus Pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo datą, nereikėtų papildomų VSDF biudžeto išlaidų, skirtų padidėjusioms pensijoms, apskaičiuotoms pagal naująją tvarką, mokėti. Pagal 2008 m. spalio 20 d. priimtą Pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuris turėjo įsigalioti 2010 m. sausio 1 d., pensijos gavėjui būtų suteikta galimybė rinktis jam palankesnę pensijos apskaičiavimo tvarką: asmens pensijos papildomos dalies pirmosios dalies koeficientas būtų apskaičiuojamas iš asmeniui palankesnio laikotarpio – arba atsižvelgiant į darbo užmokestį, gautą iki 1994 m. sausio 1 d., arba į draudžiamąsias pajamas, gautas po 1994 m. sausio 1 d. – ir taikomas asmens stažui, įgytam iki 1994 m. sausio 1 d. Pensijos papildomos dalies pirmosios dalies koeficiento apskaičiavimas iš asmeniui palankesnio laikotarpio sudarytų galimybę gauti didesnę pensiją.

Šaltinis: Seimas 2009-12-02