Seimas po pateikimo pritarė PVM įstatymo pataisoms

Seimas po pateikimo pritarė PVM įstatymo pataisų projektui ir 9 lydimųjų įstatymų projektams, kuriais siekiama sumažinti ūkio subjektų pinigines išlaidas ir laiko sąnaudas, suderinti su Europos Sąjungos teise, supaprastinti mokesčių paskirstymą tarp savivaldybių biudžetų bei mažinti lošimus organizuojantiems subjektams tenkančią administracinę naštą. Siekiant įvesti mokesčių mokėjimams ir deklaravimui vienos datos taisyklę (iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (PVM), kuris sumokamas iki kito mėnesio 25 dienos). Siūloma atsisakyti avansinių PVM mokėjimų; atsisakyti akcizų mokėjimų dešimtadieniais ir nustatyti prievolę mokėti vieną mėnesinę avansinę akcizų sumą – ji būtų deklaruojama pateikiamoje akcizų deklaracijoje ir sumokama iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 d. Siūloma nuo 435 eurų iki 500 eurų padidinti juridinių asmenų valdomo nekilnojamojo turto metinio mokesčio ribą, iki kurios juridiniai asmenys neprivalo mokėti avansinio nekilnojamojo turto mokesčio. Numatoma nustatyti, kad vienetai, apskaičiuojantys avansinį pelno mokestį pagal praėjusių metų veiklos rezultatus už paskutinius šešis mėnesius, avansinį pelno mokestį apskaičiuoja pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą, kadangi, atsižvelgiant į jau anksčiau paankstintą metinio pelno mokesčio deklaravimo terminą, ši suma jau bus žinoma einamųjų mokestinių metų birželio mėnesį. Siekiant supaprastinti mokesčių paskirstymą tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų, siūloma susieti mokesčio mokėjimus su mokesčio prievole ir taip identifikuoti sumokėtą mokestį, nustatant, kad duomenys apie avansinį nekilnojamojo turto mokestį būtų teikiami metinėje nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijoje, o duomenys apie avansinius akcizų mokėjimus būtų teikiami akcizų deklaracijoje. Numatoma vietinių rinkliavų kontrolę pavesti savivaldybės kontrolieriams (savivaldybės audito ir kontrolės tarnybai) ir nustatyti, kad vietinės rinkliavos mokamos į savivaldybių biudžetų surenkamąsias sąskaitas, taip pat pereinat prie „vieno langelio principo“. Siekiant mažinti lošimus organizuojantiems subjektams tenkančią administracinę naštą, Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti fizinio lošimo įrenginių ženklinimo loterijų ir lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančiais ženklais. Siūloma užtikrinti, kad dividendų neapmokestinimo išimtimis nebūtų pasinaudota tais atvejais, kai yra siekiama mokestinės naudos ir tai yra pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų. Siekiama, kad nesusidarytų atvejai, kai iš užsienio gaunami dividendai Lietuvoje yra neapmokestinami, o juos išmokėjusi užsienio įmonė jais susimažina mokesčio bazę. Šias nuostatas siūloma taikyti ne tik tarp Europos Sąjungos įmonių, bet ir kitų valstybių įmonių mokamiems dividendams. Projektams po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – gruodžio 10 d.

Šaltinis: Seimas