- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Pritarė LEZ pagrindų ir Pelno mokesčio įstatymų pataisoms

 

Vyriausybė pritarė Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) pagrindų įstatymo ir Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektams. LEZ pagrindų įstatymo pakeitimais nustatoma galimybė leisti LEZ teritorijoje esančius žemės sklypus ar jų dalis aukciono būdu išnuomoti investuotojams, neįsteigus LEZ valdymo bendrovės. Išnuomoti nebus galima tų žemės sklypų, kurie skirti infrastruktūrai įrengti. Statiniai ir infrastruktūros objektai, kurie yra valstybės (savivaldybės) nuosavybė, galės būti perduoti naudoti panaudos pagrindais. Tokiu atveju LEZ valdymo bendrovei, įgijusiai teisę neatlygintinai naudotis statiniais ar infrastruktūros objektais, nereikės mokėti nuomos mokesčio, pirkti statinių ir infrastruktūros objektų, tačiau išliktų pareiga juos saugoti, išlaikyti ir prižiūrėti. Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektu siekiama sudaryti LEZ konkurencines sąlygas ir užtikrinti platesnį mokesčių lengvatų taikymą. Projekte nustatyta pelno mokesčio lengvata LEZ teritorijoje steigiant bendruosius paslaugų centrus. Mokesčio lengvata būtų taikoma tarptautinio pobūdžio paslaugoms – apskaitos, buhalterijos ir audito veiklai, įstaigų administracinei ir aptarnavimo veiklai, darbo jėgos teikimui, architektūros ir inžinerijos veiklai ir su ja susijusioms techninėms konsultacijoms, būdingoms verslo centrų paslaugoms.

Šaltinis: Vyriausybė