- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl VMI prie FM viršininko 2014-05-08 įsakymo Nr. VA-27

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir (ar) apdoroto tabako ženklinimo banderolėmis žurnalo formos ir jo pildymo taisyklių, patvirtinimo” pakeitimo” pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. VA-77 „Dėl Etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir (ar) apdoroto tabako ženklinimo banderolėmis žurnalo formos ir jo pildymo taisyklių patvirtinimo” (toliau – įsakymas).

Pasikeitus akcizų administravimo ir vidaus kontrolės procedūroms, šiuo įsakymu patvirtintose Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklėse vietoje „apskrities valstybinė mokesčių inspekcija” įrašyta „Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos”, taip pat atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai ir pakeistas taisyklių priedo pavadinimas.

Informacinis pranešimas paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje [1].

Šaltinis: VMI