Dėl VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-90

VMI informuoja apie paskelbtą VMI viršininko 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 ,,Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo  mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 132-6768). Šį informacinį pranešimą galima rasti VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI