Informacinis pranešimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų minis

Informacinis pranešimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų patvirtinimo

VMI informuoja, kad, vadovaujantis Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 ,,Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1942; 2008, Nr. 7-247), 11 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VA-12 patvirtintos Paženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių išvežimo leidimo išdavimo taisyklės (Žin., 2008, Nr. 17-623, toliau – Leidimo išdavimo taisyklės). Leidimo išdavimo taisyklės nustato tvarką, kaip į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją turi kreiptis asmenys, kurie pageidauja iš Lietuvos Respublikos į bet kurią kitą valstybę ar teritoriją išvežti apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, paženklintus specialiaisiais ženklais – Lietuvos Respublikos banderolėmis bei tokių prekių išvežimo leidimo suteikimo sąlygas. Kartu informuojame, kad nuo 2008 m. kovo 1 d. įsigalioja Cigarečių inventorizavimo taisyklės (toliau – Inventorizavimo taisyklės), patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. VA-14 ,,Dėl cigarečių inventorizavimo taisyklių“. Taisyklės nustato, kaip, pasikeitus akcizų tarifui, turi būti inventorizuotos cigaretės, laikomos licencijose verstis didmenine prekyba tabako gaminiais nurodytuose padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir pan.), iš kurių vyksta didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi (toliau – padaliniai), kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir (arba) kurios iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo buvo išleistos laisvai cirkuliuoti, bei tokios inventorizacijos akto pateikimo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai tvarką. Atkreipiame dėmesį, kad inventorizacija turi prasidėti padalinio darbo dienos pradžioje. Todėl naujiems cigarečių akcizų tarifams įsigaliojus 2008 m. kovo 1 d., šeštadienį, inventorizacija turi būti atlikta 2008 m. kovo 1 d. tuose padaliniuose, kuriuose šeštadienis yra darbo diena (vykdomi išvežimai ir pan.). Jeigu padalinyje šeštadienis nėra darbo diena, inventorizacija turi būti atlikta kitą to padalinio darbo dieną.

2008-02-15 Šaltinis: VMI