Dėl VMI prie FM viršininko 2014-08-25 įsakymo Nr. VA-67

VMI informuoja apie VMI prie Finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr.VA-67 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr.VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams” pakeitimo”, kuris įsigalioja 2015 m. sausio 1 d

Šaltinis: VMI