- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Apie statistinių ataskaitų teikimą 2016 m.

Lietuvos statistikos departamentas ūkio subjektams jau pranešė, kokias statistines ataskaitas reikės pildyti 2016 m., ir kviečia visus respondentus naudotis elektronine statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika, leidžiančia greičiau parengti ir pateikti statistines ataskaitas. Kai kurios statistinės ataskaitos e. Statistikos sistemoje automatiškai yra užpildomos administraciniais duomenimis, kuriuos ūkio subjektai jau būna pateikę kitiems administracinių duomenų valdytojams, todėl respondentams reikia įrašyti tik trūkstamas rodiklių reikšmes. Registruoti e. Statistikos naudotojai gali matyti konkrečiam ūkio subjektui parengtą lyginamąją statistinę informaciją, kuri leidžia tam tikroje statistinėje ataskaitoje pateiktus jų veiklos rodiklius palyginti su atitinkamos ekonominės veiklos, įmonių dydžio grupės, šalies ar savivaldybės statistiniais rodikliais. 2016 m. statistinius duomenis Lietuvos statistikos departamentui teiks 45,4 tūkst. respondentų, t. y. 48 proc. visų veikiančių šalies ūkio subjektų. Vienas respondentas vidutiniškai per metus teiks apie 10 statistinių ataskaitų, tačiau mažos įmonės, kuriose dirba iki 4 darbuotojų ir kurių pajamos neviršija 150 tūkst. eurų, vidutiniškai teiks 1,4 statistinės ataskaitos. Šaltinis: Statistikos departamentas