Dėl metinės atskaitomybės apie paramos teikimą, gavimą ir panaudojimą


Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad metinė paramos teikimo, gavimo ir panaudojimo atskaitomybė už 2007 kalendorinius metus turės būti teikiama naujos redakcijos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formoje bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formoje, todėl senos redakcijos ataskaitų formų prašome neteikti. Naujos redakcijos ataskaitų formos artimiausiu metu bus patalpintos VMI prie FM interneto Duomenų bazėje bei platinamos pagamintos spaustuviniu būdu.

2008-01-03 Šaltinis: VMI