Lietuvoje veikia 81 376 ūkio subjektai


2008 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 81376 veikiantys ūkio subjektai. Tai sudarė 48 proc.visų įregistruotų ūkio subjektų. Palyginti su 2007 m. sausio 1 d., veikiančių ūkio subjektų padaugėjo 6,4 proc., o su 2006 m. sausio 1 d. – 11 proc. Veikiančiu ūkio subjektu laikomas Juridinių asmenų registre įregistruotas subjektas, teikiantis statistines ataskaitas atitinkamiems Statistikos departamento skyriams, įmonių deklaracijas ir metinius balansus – Mokesčių inspekcijai, ketvirtines ataskaitas – Socialinio draudimo fondo valdybos skyriams, be to, turintis darbuotojų ir (arba) pajamų.

2008-01-08 Šaltinis: Statistikos departamentas