13 proc. darbuotojų Lietuvoje gavo minimalią arba mažesnę algą


Statistikos departamento tyrimo duomenimis, 2008 m. spalio mėn. minimaliąją mėnesinę algą (MMA) ar mažesnį darbo užmokestį gavusių darbuotojų dalis, palyginti su 2007 m. spalio mėn., padidėjo 0,8 procentinio punkto ir sudarė 13,2 procento.

Šaltinis: Statistikos departamentas
2009-04-16