Nustatytos 2008 m. Intrastato ribos


Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu „Dėl 2008 m. Intrastato ribų nustatymo“, siekiant mažinti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais įsiregistravusių asmenų statistinės atskaitomybės naštą, nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.:
1. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sąjungos šalių prekių vertė, yra 450 tūkst. Lt;
2. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sąjungos šalis prekių vertė, yra 550 tūkst. Lt;
3. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sąjungos šalių prekių vertė, yra 9 mln. Lt;
4. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t.y. praėjusiais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sąjungos šalis prekių vertė, yra 19 mln. Lt.

2007-11-12 Šaltinis: Statistikos departamentas