- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Verta žinoti: nuo 2020.11.19 įsigalioja naujas Mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimas, kuris stipriai pakeičia mažųjų bendrijų veiklą ir mokesčių skaičiavimą

Nauja MBĮ 7 str. 4 d. redakcija, galiojanti nuo 2020.11.19:

“Mažosios bendrijos narys gali sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams.”

MBĮ 7 str. 4 d. redakcija, kuri galiojo nuo 2015.05.28 iki 2020.11.18 imtinai ir nebegalioja nuo 2020.11.19:

“Mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus vadovaujantis šio įstatymo 22 str. 2 d. su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį.”

2020 m. gruodžio 10 d. kviečiame dalyvauti LBAA organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose tema “Mažosios bendrijos pokyčiai nuo 2020.11.19”! Registraciją rasite čia: https://www.lbaa.lt/mazosios-bendrijos-pokyciai-nuo-2020-11-19
[1]
Šaltinis: LBAA