Individualių įmonių ir mažųjų bendrijų įmokos 2015 m.

Seimui priėmus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas, nuo kitų metų pradžios turėtų keistis individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių ir ūkinių bendrijos tikrųjų narių socialinio draudimo įmokos.

Įsigaliojus pataisoms už minėtus asmenis, įmokos bus mokamos dvejopai: a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos; arba b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA).

Pirmuoju atveju už individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius įmokas reikės mokėti, jeigu tik lėšos bus išimamos asmeniniams poreikiams. Jeigu lėšos nebus išimamos, įmokų mokėti nereikės.

Šis įmokų mokėjimo būdas individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams bus taikomas jeigu:

– individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veikia pirmuosius metus;

– minėti asmenys yra ne vyresni nei 29 metų;

– minėtiems asmenims paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

– jeigu įmokos už juos jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį);

– jie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).

 Už visus kitus individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius socialinio draudimo įmokas bus privalu mokėti nuo sumos, nemažesnės kaip MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos.

 Tuo atveju, kai tas pats žmogus yra kelių bendrijų narys, prievolė už jį mokėti socialinio draudimo įmokas numatyta tai bendrijai įmonei, kuri įregistruota anksčiausiai.

 Jeigu individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių įmonių savininkus ar bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.

 Prezidentei pasirašius priimtas įstatymo nuostatas, jos įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

 Šaltinis: „Sodra“