Siekia nustatyti papildomus apribojimus mažųjų bendrijų nariams

Seimas pritarė Mažųjų bendrijų įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma įtvirtinti naują nuostatą, kad mažosios bendrijos nariai negalėtų sudaryti su mažąja bendrija civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus įstatyme numatytą su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį. Taip siekiama užkirsti kelią praktikoje pasitaikantiems atvejams, kai mažosios bendrijos nariai, siekdami sumažinti mažosios bendrijos pelną (padidindami mažosios bendrijos sąnaudas) bei išvengti prievolės grąžinti jiems tenkančią mažosios bendrijos pelno dalį, viršijančią iš mažosios bendrijos gautas išmokas, sudarydavo su mažąja bendrija civilines (paslaugų) sutartis. Numatomas teisinis reguliavimas panaikins galimybę mažosios bendrijos nariams dirbtinai sumažinti mažosios bendrijos mokėtiną pelno mokestį, užtikrins mažųjų bendrijų kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.  Dėl pataisų Seimas turės balsuoti dar kartą.

Šaltinis: Seimas