- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo 2024 m. sausio 26 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-11 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo“ (toliau – Pakeitimas), kuriuo nauja redakcija išdėstyti Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorius (toliau – Operacijų klasifikatorius) ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (toliau – AĮ) nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius (toliau – Kodų klasifikatorius).

Pakeitimu:

  1. Operacijų klasifikatoriaus E4 ir E5 kodai sujungiami į vieną bendrą E4 kodą. Atitinkamai panaikinamas E5 kodas.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. neteko galios AĮ 27 straipsnio 1 dalies 8 punktas bei šio straipsnio 1 dalis papildyta 9 ir 10 punktu, panaikinamas Operacijų klasifikatoriaus E9 kodas bei šis klasifikatorius papildomas EM ir EP kodais.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis AĮ nuostatomis, nuo 2024 m. sausio 1 d. akmens anglis / koksas / lignitas apmokestinami vienodu tarifu taikomu akmens anglims / koksui / lignitui, nepriklausomai nuo to, ar šie produktai naudojami verslo ar ne verslo reikmėms, patikslinami Kodų klasifikatoriaus 710 ir 720 kodai bei panaikinami 711 ir 721 kodai.
  4. Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis AĮ nuostatomis, nuo 2024 m. sausio 1 d. akcizų objektu tapo šildymui skirtos durpės, Kodų klasifikatorius papildytas 730 kodu.
  5. Papildytos Kodų klasifikatoriaus 285 kodo skiltys „Apibūdinimas“ ir „Kodas“.
  6. Atlikti kiti techninio / redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2024-01-26 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-3119 [1].

 Šaltinis: VMI