Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad, atsižvelgiant į 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Akcizų įstatymo pakeitimus, priimtas VMI viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VA-125 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“  pakeitimo“, kuriuo pakeistas akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių klasifikatorius. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2016 m. sausio 7 drašte Nr. (18.2-31-2)-RM-298. Šaltinis: VMI