Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo 174 pakeitimo

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimus, buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. VA-10 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo“ (toliau – Pakeitimas), kuriuo nauja redakcija išdėstytos Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pakeitimai:

  1. Taisyklės papildomos nuostatomis, nustatančiomis patvirtintų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų laidavimų (garantijų) ir piniginių užstatų pateikimo ir naudojimo tvarką;
  2. atlikti kiti redakcinio / techninio pobūdžio pakeitimai. 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2023-02-17 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-4782.

Šaltinis: VMI