- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 pakeitimo

Informuojame, kad 2024 m. kovo 8 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-26 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo“ (toliau – Pakeitimas), kuriuo papildyti minėtuoju įsakymu patvirtinti Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorius (toliau – Operacijų klasifikatorius) ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius (toliau – Kodų klasifikatorius).

Pakeitimu:

  1. Operacijų klasifikatorius papildomas D1 kodu „Šildymui skirtų neišpilstytų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (išskyrus gamtines dujas) išgabenimas“ ir D2 kodu „Šildymui skirtų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (išskyrus gamtines dujas), išpilstytų į dujų balionus, išgabenimas“.
  2. Kodų klasifikatorius papildomas nauju 511 kodu, skirtu naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), naudojamiems kaip šildymui skirtas kuras.
  3. Nustatoma, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėliams, kuriems 2024 m. kovo 1 d. leidžiama laikyti akcizais apmokestinamas prekes, kurių Kodų klasifikatoriuje nurodyta tarifinė grupė – 510 (toliau – dujos), teisė laikyti Pakeitimu papildytame Kodų klasifikatoriuje nurodytą 511 tarifinę grupę (toliau – 511 tarifinė grupė) suteikiama be atskiro prašymo.
  4. Nustatoma, kad registruotiems akcizais apmokestinamų prekių gavėjams, patvirtintiems akcizais apmokestinamų prekių gavėjams, kurie įsiregistravę gauti iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių dujų ir kurie 2024 m. kovo 1 d. yra registruoti Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-99 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, nurodytais asmenimis, 511 tarifinė grupė suteikiama be atskiro prašymo.

Šaltinis: VMI