- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Siekiama mažinti bendrovėms tenkančią administracinę naštą


Siekdama sumažinti bendrovėms tenkančią administracinę naštą bei pagerinti įmonių konkurencingumą, Vyriausybė vakar pritarė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams ir papildymams bei teiks šį įstatymo projektą svarstyti Seimui.

Siūlomi įstatymo pakeitimai leis supaprastinti bendrovių reorganizavimo jungimo bei skaidymo būdu procedūras, kartu nepažeidžiant ir nesumažinant jau nustatytos kreditorių interesų apsaugos. Įstatymo pakeitimais ir papildymais atsisakoma Akcinių bendrovių įstatymui nebūdingų pavienių apskaitą nustatančių nuostatų.

2008-06-12 Šaltinis: LR Vyriausybė