Mažinama administracinė našta verslui

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems Buhalterinės apskaitos įstatymo bei lydinčiųjų teisės aktų pakeitimams, kuriais verslui mažinama administracinė našta. Seimui patvirtinus šiuos pakeitimus, viename teisės akte bus aiškiai reglamentuoti visų ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai. Pakeitimais nustatoma, kad ūkio subjektai, kuriems ES arba LR teisės aktai nenustato imperatyvios pareigos taikyti verslo arba tarptautinius apskaitos standartus, galėtų pasirinkti, kuriais apskaitos standartais vadovaujantis tvarkyti buhalterinę apskaitą. Taip pat palengvinami reikalavimai įmonių grupei nepriklausančioms įmonėms, kurios prekiauja arba ketina pradėti prekiauti savo akcijomis reguliuojamose rinkose – finansines ataskaitas jos gali sudaryti pagal verslo apskaitos standartus. Tos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurios privalo sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, buhalterinę apskaitą tvarkytų taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius apskaitos standartus. Reikalavimas taikyti tarptautinius apskaitos standartus, sudarant ir atskiras, ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas, taikomas ir draudimo bei perdraudimo įmonėms.

Šaltinis: Finansų ministerija