Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas


Vakar Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo 13, 15, 24, 34, 39, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 60 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymą. Įstatymas papildytas nauju 451 straipsniu, kuriame įtvirtinti akcijų apmokėjimo nepiniginiu įnašu, bendrovei didinant įstatinį kapitalą, ypatumai. Taip pat priimtomis įstatymo pataisomis supaprastinamas bendrovių kapitalo reglamentavimas, nesumažinant bendrovių akcininkų bei kreditorių teisių apsaugos.

2008-05-16 Šaltinis: LR Seimas