Darbo kodekso pakeitimai padės mažinti administracinę naštą verslui

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomoms Darbo kodekso pataisoms, kuriomis siekiama mažinti administracinę naštą verslui atsisakant privalomo atsiskaitymo lapelių įteikimo visiems darbuotojams, privalomo visiems darbuotojams darbo grafikų viešo skelbimo ir darbo pažymėjimų, darbo sutarčių registravimo ir supaprastinant darbo laiko apskaitą ir darbo sutarties naudojimą. Pataisomis siūloma praplėsti sezoninių darbo sutarčių taikymą, o konkrečių darbų ir pareigų, dėl kurių gali būti sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašą nustatyti darbo tvarkos taisyklėse, kai nėra kolektyvinės sutarties. Taip pat siekiama patikslinti, kad socialinėje partnerystėje nacionaliniu, šakos, teritoriniu lygiu darbdaviams – iš valstybės, savivaldybių ir VSDF  biudžetų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms atstovauja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija