- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Valstybė rems laikraščių pristatymo prenumeratoriams į kaimo gyvenamąsias vietoves paslaugų teikimą


Valstybė rems nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo prenumeratoriams į kaimo gyvenamąsias vietoves paslaugų teikimą.

Seimas vakar priėmė Visuomenės informavimo įstatymo 28, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymą.
Įstatymo pataisų rengimą paskatino Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasis, kuriuo prašoma atsižvelgti į visuomenės interesą ir prenumeratos pristatymo išlaidas kompensuoti iš valstybės biudžeto.
Priimtos pataisos numato, kad Valstybė remia nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo (surinkimo, paskirstymo ir pristatymo) prenumeratoriams paslaugų (toliau – laikraščių pristatymo paslaugos) teikimą. Valstybės finansinė parama bus skiriama laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams jų patirtoms nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo išlaidoms iš dalies atlyginti ir teikiama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams gali būti kompensuojama iki 30 procentų nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo patirtų išlaidų. Valstybės finansinė parama laikraščių pristatymo paslaugoms teikti konkurso tvarka bus skiriama per Fondą. Fondas konkurso būdu privalės parinkti laikraščių pristatymo paslaugų teikėjus ir skirti Fondo lėšas jų patirtoms laikraščių pristatymo išlaidoms iš dalies atlyginti.
Dabar laikraščių ir žurnalų prenumeratą į kaimo gyvenamąsias vietoves pristato tik AB Lietuvos paštas. Tokių paslaugų teikimas Lietuvos paštui yra nuostolingas: tarifai nėra pagrįsti šių paslaugų sąnaudomis, taip pat privaloma dirbti ir šeštadieniais dėl periodinių leidinių pristatymo prenumeratoriams.

2008-07-15 Šaltinis: LR Seimas