Nesikeis periodinių leidinių pristatymo kaina kaimiškųjų vietovių prenumeratoriams

Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifai 2018–2020 m. laikotarpiu nedidės. Vyriausybė patvirtino tokius pat, kaip ir 2015–2017 m. laikotarpiu, galiojusius periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamosiose vietovėse prenumeratoriams paslaugos tarifus.  Siekiama užtikrinti informacijos sklaidą kaimo gyvenamosiose vietovėse. Atsižvelgta į tai, kad tarifai būtų prieinami visiems periodinių leidinių, ypač regioninių ir vietos, leidėjams, o pristatymo kaina šiuos leidinius prenumeruojantiems kaimiškųjų vietovių gyventojams nedidėtų.

Šaltinis: Susisiekimo ministerija