Valstybė teiks finansinę paramą už laikraščių pristatymo paslaugas


Vyriausybė, įgyvendindama Visuomenės informavimo įstatymo 27 straipsnio nuostatas, patvirtino tvarkos aprašą, pagal kurį iš dalies bus kompensuojamos nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo patirtos išlaidos.

Pastaruoju metu išaugo laikraščių pristatymo prenumeratoriams paslaugų sąnaudos, todėl šios paslaugos jų teikėjams tapo nepelningos ir net nuostolingos.
Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie paslaugų teikėjai ketino atsisakyti šių paslaugų teikimo arba didinti įkainius, Vyriausybė nutarė iš dalies kompensuoti paslaugų teikimą.
Valstybės parama laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams bus skiriama ir teikiama per viešąją įstaigą – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą konkurso tvarka, pagal laikraščių pristatymo paslaugų teikėjų paraiškas.
Vyriausybė, patvirtinusi finansinės paramos skyrimo nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams jų patirtoms laikraščių pristatymo išlaidoms iš dalies atlyginti tvarkos aprašą, pavedė Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybai iki 2009 m. rugsėjo 20 d. patvirtinti laikraščių pristatymo išlaidų iš dalies atlyginimo konkursų vykdymo bendruosius nuostatus, laikraščių pristatymo paslaugų teikėjų paraiškos formą, laikraščių pristatymo iš dalies atlyginimo ekspertų grupės sudėtį, nuostatus bei sutarties formą.

Šaltinis: LR Vyriausybė
2009-09-03