Patvirtintas duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašas

LR kultūros ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-46 patvirtintas „Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 13-582). JAR įregistruoti juridiniai asmenys, kurie yra vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, reikalingą informaciją privalo pateikti LR kultūros ministerijai iki 2011m. gegužės 1 d.

Šaltinis: „Valstybės žinios“ 2011-02-03