Paramą gaus leidėjai, o ne laikraščių pristatytojai

Seimui patobulinus valstybės paramos teikimo laikraščių ir žurnalų leidėjams tvarką, finansinė parama bus skiriama ne laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams, o laikraščių ir žurnalų leidėjams. Šias Visuomenės informavimo įstatymo pataisas vakar priėmė Seimas. Už pataisas balsavo 79 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 12. Pagal priimtą įstatymą, valstybė rems laikraščių ir žurnalų, išskyrus priskirtų erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidiniams, ir tų, kurių daugiau kaip 50 proc. teksto sudaro reklama, leidėjus, kurių laikraščiai ir žurnalai bus pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse. Valstybės finansinė parama leidėjams bus skiriama kompensuojant iki 30 proc. jų patiriamų laikraščių ir žurnalų pristatymo prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse išlaidų. Leidėjai dėl galutinės paslaugos kainos dabar derėsis su bet kuriais rinkoje veikiančiais laikraščių ir žurnalų pristatymo paslaugų teikėjais. Įstatymo pakeitimuose taip pat nustatyta, jog vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių arba kuriuose nespausdinama reklama, tiražas bus tikrinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Šaltinis: LR Seimas 2010-10-01