- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Bus reguliuojami valstybinių viešųjų įstaigų vadovų atlyginimai

Vyriausybė pritarė nuostatai, kad viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, vadovų atlyginimai turi būti reguliuojami. Viešosios įstaigos ateityje negalės atlikti viešojo administravimo funkcijų, išskyrus keletą įstaigų, kurioms tokios funkcijos iki šiol buvo pavestos įstatymu. Vyriausybė taip pat yra priėmusi nutarimą dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių vadovų apmokėjimo tvarkos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Vyriausybės nutarimo dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo projektą. Projekte siūloma, kad vadovaujančių darbuotojų mėnesinė alga būtų nustatoma iš dviejų dalių – pastoviosios ir kintamosios. Pastovioji dalis būtų nustatoma koeficientais, atsižvelgiant į viešosios įstaigos kategoriją, kuriai ji būtų priskiriama pagal atitinkamus kriterijus. Įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis priklausytų nuo viešosios įstaigos veiklos rezultatų. Kaip skirstyti viešąsias įstaigas bei nustatyti kintamosios atlyginimo dalies ribas, Vyriausybė planuoja svarstyti po mėnesio.

Šaltinis: Vyriausybė 2010-01-13